Vår allmänna valinformation i digitalformat!

I dagarna delar vi ut vår allmänfolder i alla möjliga olika sammanhang. Här ligger den digitalt. Fokus ligger på skola, välfärd för de äldre och de unga, samhällsplanering och meborgardialog. Passa på att ställa frågor till oss om det när du träffar oss någonstans.

facebook Twitter Email