Reservera plats för en Stadspark

Nu är fyrspårsavtalet tecknat och planeringen fullt igång för att på lång sikt förverkliga skapandet av två nya stadsdelar, Nydal (Västra Knivsta) och Alsike Norr. En av de stora utmaningarna i detta är att planera och genomföra det så att de nya stadsdelarna blir socialt hållbara och trivsamma. Idag är fokus i stadsplaneringen att bygga…

Läs mer

Utvecklingen av Knivsta och infrastruktur

Redan idag är infrastrukturen i Knivsta underdimensionerad för att kommunen ska kunna möta behoven av bostäder. Många vill flytta till Knivsta för närheten till Uppsala och Stockholm, till natur och fritidsmöjligheter och till Arlanda och andra kommunikationer. För ungdomar som söker sin första bostad, för människor som söker sig till regionen för att det är…

Läs mer

S i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018

Socialdemokraterna i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018. Nuvarande Oppositionsråd Peter Evansson toppar listan före Britt-Louise Gunnar, andre vice ordförande i Socialnämnden och förre Oppositionsrådet Claes Litsner, Ledamot av utbildningsnämnden och Samverkansnämnden. Fokus för årets lista är att samla den bredd och erfarenhet som krävs för att ta ansvar för styrande av Knivsta…

Läs mer

Stoppa förbudet för detaljplaner på Knivstas landsbygd!

I december 2016 tog kommunstyrelsen ett beslut om att helt prioritera centrum för detaljplanearbete och lägga ner arbetet med utvecklingen av landsbygden för en tid. Beslutet var en följd dels av att det rent generellt behövdes göras prioriteringar för att kommunens planavdelning skulle klara arbetet och dels för att vi Socialdemokrater ifrågasatt att prioriteringen då…

Läs mer

Krafttag för personalen in omsorgen.

För oss socialdemokrater är en bra och jämlik offentlig sektor, kärnan i den svenska välfärden. Den ska stärka och skydda de svagaste grupperna i kommunen. Sommarens problem inom socialtjänsten i Knivsta är därför väldigt oroande. Det finns ingen enkel lösning utan det krävs insatser på flera områden. På lite längre sikt krävs en styrning som…

Läs mer

S i Knivsta välkomnar kommande spårutbyggnad och tillväxt. 

Nu har vi ett första besked om att Trafikverket prioriterar fyra spår. Det är en mycket viktig signal för Knivsta. Ska kommunen fortsätta utvecklas till en hållbart attraktiv plats att bo på för dem som redan bor här och för dem som vill flytta till regionen, är fyra spår ett måste. Investeringen motiveras bland annat…

Läs mer

Knivsta går före politiskt käbbel

För mig är Knivstas utveckling viktigare än politiskt käbbel. När jag träffar knivstabor och pratar om vår kommuns utveckling är det vardagsnära de vill prata om. Det är föräldrar som är oroliga över för stora barngrupper, att det är för få lärare eller att deras barn inte ska få den hjälp de behöver när de…

Läs mer

Målet att växa klokast, inte snabbast!

Socialdemokraterna vill ha en ekonomi byggd på beslut och bygga så att samhället håller ihop. Knivsta växer idag väldigt kraftigt. Genom det bidrar vi bland annat till att människor som står utan kan få bostad, till att företag kan rekrytera då nyanställda kan få boende och till att människor i de delar av landet där…

Läs mer

En trygg skolgång, med kunskap i fokus, är det viktigaste för barnen.

En trygg skolgång är något av det viktigaste vi som samhälle kan ge ett barn. Föräldrar i Knivsta ska alltid känna sig säkra på att deras barn får gå i en skola med kunskap i fokus där de kan lära sig något nytt varje dag. Detta är grundläggande i ett socialdemokratiskt Sverige. Vi skulle aldrig…

Läs mer

Parkeringar behövs för en pendlarkommun och inte på någon annans bekostnad. (S i Knivsta)

Långsiktigt, finansierat och löst så att centrum blir en trivsamt plats att vara på. När man förtvivlat söker en parkering på väg med ett tåg som strax ska gå, önskar man sig nog att hela centrum var fyllt av parkeringsplatser och helst precis mitt i centrum och för vissa kanske till och med att allt…

Läs mer
facebook Twitter Email