Aktuellt

Socialdemokraternas inriktningsbudget 2019 förslag

Vårt förslag för satsning på skolan istället för "stålbad" från Alliansen.

Inriktningsförslag S 2019 Länken går till förslaget för inriktningsbudget 2019 där vi Socialdemokrater i Knivsta lägger fram ett alternativ till att skära ner i skolan. Knivsta har idag Sveriges näst sämsta lärartäthet och vi kan aldrig ställa oss bakom nedskärningar i det som ska vara elevernas framtid.

Läs mer

Stoppa stålbadet i Knivstas skolor!

En elev går bara ett år i vaje årskurs och när året är slut är det försent att kompensera för för dåliga resurser. Därför måste vi satsa på skolan även under perioder när det är tajt. Att riskera att få skära bort ännu fler lärartjänster i Knivsta som redan är näst sämst i landet i…

Läs mer

Reservera plats för en Stadspark

Nu är fyrspårsavtalet tecknat och planeringen fullt igång för att på lång sikt förverkliga skapandet av två nya stadsdelar, Nydal (Västra Knivsta) och Alsike Norr. En av de stora utmaningarna i detta är att planera och genomföra det så att de nya stadsdelarna blir socialt hållbara och trivsamma. Idag är fokus i stadsplaneringen att bygga…

Läs mer

S i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018

Socialdemokraterna i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018. Nuvarande Oppositionsråd Peter Evansson toppar listan före Britt-Louise Gunnar, andre vice ordförande i Socialnämnden och förre Oppositionsrådet Claes Litsner, Ledamot av utbildningsnämnden och Samverkansnämnden. Fokus för årets lista är att samla den bredd och erfarenhet som krävs för att ta ansvar för styrande av Knivsta…

Läs mer

Stoppa förbudet för detaljplaner på Knivstas landsbygd!

I december 2016 tog kommunstyrelsen ett beslut om att helt prioritera centrum för detaljplanearbete och lägga ner arbetet med utvecklingen av landsbygden för en tid. Beslutet var en följd dels av att det rent generellt behövdes göras prioriteringar för att kommunens planavdelning skulle klara arbetet och dels för att vi Socialdemokrater ifrågasatt att prioriteringen då…

Läs mer

Krafttag för personalen in omsorgen.

För oss socialdemokrater är en bra och jämlik offentlig sektor, kärnan i den svenska välfärden. Den ska stärka och skydda de svagaste grupperna i kommunen. Sommarens problem inom socialtjänsten i Knivsta är därför väldigt oroande. Det finns ingen enkel lösning utan det krävs insatser på flera områden. På lite längre sikt krävs en styrning som…

Läs mer

Målet att växa klokast, inte snabbast!

Socialdemokraterna vill ha en ekonomi byggd på beslut och bygga så att samhället håller ihop. Knivsta växer idag väldigt kraftigt. Genom det bidrar vi bland annat till att människor som står utan kan få bostad, till att företag kan rekrytera då nyanställda kan få boende och till att människor i de delar av landet där…

Läs mer

En trygg skolgång, med kunskap i fokus, är det viktigaste för barnen.

En trygg skolgång är något av det viktigaste vi som samhälle kan ge ett barn. Föräldrar i Knivsta ska alltid känna sig säkra på att deras barn får gå i en skola med kunskap i fokus där de kan lära sig något nytt varje dag. Detta är grundläggande i ett socialdemokratiskt Sverige. Vi skulle aldrig…

Läs mer

Parkeringar behövs för en pendlarkommun och inte på någon annans bekostnad. (S i Knivsta)

Långsiktigt, finansierat och löst så att centrum blir en trivsamt plats att vara på. När man förtvivlat söker en parkering på väg med ett tåg som strax ska gå, önskar man sig nog att hela centrum var fyllt av parkeringsplatser och helst precis mitt i centrum och för vissa kanske till och med att allt…

Läs mer
facebook Twitter Email