En trygg skolgång, med kunskap i fokus, är det viktigaste för barnen.

En trygg skolgång är något av det viktigaste vi som samhälle kan ge ett barn. Föräldrar i Knivsta ska alltid känna sig säkra på att deras barn får gå i en skola med kunskap i fokus där de kan lära sig något nytt varje dag. Detta är grundläggande i ett socialdemokratiskt Sverige. Vi skulle aldrig ställa barn utan skola.

Skolan ska bygga kunskap, bildning och likvärdighet för att varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.

Det är därför vi socialdemokrater alltid prioriterar skolans utveckling framför nya skattesänkningar.

Nyligen hade Socialdemokraterna kongress och vi slog fast vår politik på flera områden. Däribland på skolområdet med tydligare regler för vilken roll religion ska ha i skolan. Utgångspunkten är att alla pojkar och flickor ska ha samma rätt till en bra skolgång oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har och vilken religion de tror eller inte tror på.

Vi ser flera problem inom svensk skola idag. Vinstjakt och marknadisering av skolan har gjort att det är andra saker än kunskap som står i centrum. Vi har också på senare tid sett exempel på hur politikens naiva inställning gett utrymme för sådant som inte är värdigt den svenska skolan. Det här vill vi göra något åt. Tydligare regler som skapar likvärdighet, stopp för vinstjakt och mer resurser är vårt recept.

Det kan inte vara så att vissa skolor med religiös övertygelse fostrar elever med religiösa ritualer och värderingar som går helt på tvärs med samhället. Den skolledning som ägnar sig åt det idag kommer att behöva göra ändringar med nya regler.

Samtidigt är lagstiftningen redan idag tydlig ex gällande psalmer som är en del av skolans läroplan – tonvikten ligger på dess betydelse i vår tradition inte på grund av dess konfessionella innehåll. Så kommer det fortsätta att vara även med nya regler. Så de konsekvenser som KD lyfter känns tämligen överdrivna.

Det finns de av politiska skäl som vill måla upp diverse skräckscenarier kring Socialdemokraternas beslut. Men för oss kommer barnens framtid före politiskt spel. Något annat vore inte värdigt. Jag tror att Knivstas föräldrar håller med.

Peter Evansson (S), oppostionskommunalråd

facebook Twitter Email