Kontakt

Har du frågor, vill du delta i aktiviteter eller undrar du över hur vi står i en viss fråga? Hör av dig!

Våra förtroendevalda i kommunen kan du nå på
fornamn.efternamn[at]knivsta.se   (Byt ut [at] mot @).

Du hittar oss på Facebook på : https://www.facebook.com/socialdemokraternaiknivsta/

Du finner vår partilokal på Gästgivarevägen 1B i Knivsta (vid Särsta torg), som är bemannad vid grupp-, styrelse- och medlemsmöten.

Ordförande:
Niklas Björkegren, 0768215928, niklas.bjorkegren@gmail.com

Oppositionskommunalråd samt 2:e vice ordförande i:
Kommunstyrelsen samt Samhällsutvecklingsnämnden
Peter Evansson, 0722-12 32 33, peter.evansson@knivsta.se

Bygg- och Miljönämnden, 2:e vice ordförande:
Björn Enskär: bjorn.enskar@knivsta.se

Socialnämnden, 2:e vice ordförande:
Britt-Louise Gunnar, britt-louise.gunnar@knivsta.se

Utbildningsnämnden och Samverkansnämnden, ledamot:
Claes Litsner, claes.litsner@knivsta.se

Fakturaadress:
Socialdemokraterna i Knivsta
c/o Enskär
Edeby Quarn
741 91 Knivsta

facebook Twitter Email