Region-/landstingslistan 2018

Knivstas kandidater till Regionvalet 2018

7. Ann-Britt Litsner, 67 år, Specialistsjuksköterska, Knivsta
8. Lars Berglöf, 76 år, Pensionär, Knivsta
15. Mitra K Hobehshoar, 51 år, F.d. tågmästare, Knivsta
18. Kristofer Olofsson, 47 år, Apotekare, Knivsta
22.Troels Nielsen, 65 år, Konsult, Knivsta

facebook Twitter Email