Parkeringar behövs för en pendlarkommun och inte på någon annans bekostnad. (S i Knivsta)

Långsiktigt, finansierat och löst så att centrum blir en trivsamt plats att vara på.

När man förtvivlat söker en parkering på väg med ett tåg som strax ska gå, önskar man sig nog att hela centrum var fyllt av parkeringsplatser och helst precis mitt i centrum och för vissa kanske till och med att allt skulle betalas av någon annan.

Vi socialdemokrater vill ha ett tydligt centrum för hela Knivsta, nära stationen, med liv och rörelsen så att handel och tjänster kan hitta kunder och utvecklas. Knivsta ska också bidra till ett hållbart samhälle på många olika sätt, inte minst ekologiskt. Kan fler gå, cykla eller åka kollektivt till stationen vinner hela samhället. Detta är alla partier i Knivsta eniga om genom beslutet om trafikstrategin. Det är också viktigt att det finns parkeringsplatser för dem som behöver, men biltrafiken som nyttjar dem får inte leda till att det inte finns plats för bostäder, eller att andra trafikanter trängs undan.

Att lösa parkeringsproblemet långsiktigt i Knivsta är inte en enkel fråga, även om vissa menar att allt löser sig bara det blir gratis, utan kräver arbete på många plan. Planeringen måste både vara kort och långsiktig. Dels måste de behov Knivstaborna har idag mötas och dels måste det göras så att vi har rådighet att förändra om och när behoven förändras. Byggs det parkeringshus idag, måste de byggas så de kan förändras till bostäder eller annat om behovet försvinner.

Långsiktigt menar vi Socialdemokrater att det måste utredas var och hur det går att anlägga fler parkeringar. Ska de ligga centralt kommer det förmodligen att behövas parkeringshus eller parkeringskällare på hus som byggs i centrum. Kan vi lägga dem lite längre ut och kombinera dem med transportmedel som elbussar eller liknande kan vi också minska bristen på centrala pendlarplatser.

Oavsett hur vi gör kommer parkeringar att kosta kommunen pengar och vi Socialdemokrater vill inte att skolbarnen, de som behöver hemtjänst eller andra behövande grupper, ska behöva betala detta genom att deras pengar istället läggs på parkeringar som är gratis. Och det tror vi inte att Knivstas medborgare tycker heller.

Peter Evansson, Oppositionsråd (S) i Knivsta

facebook Twitter Email