S i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018

Socialdemokraterna i Knivsta har nu tagit listan till valet 2018. Nuvarande Oppositionsråd Peter Evansson toppar listan före Britt-Louise Gunnar, andre vice ordförande i Socialnämnden och förre Oppositionsrådet Claes Litsner, Ledamot av utbildningsnämnden och Samverkansnämnden.

Fokus för årets lista är att samla den bredd och erfarenhet som krävs för att ta ansvar för styrande av Knivsta efter valet.

Efter 13 år som egen kommun, där samma styre hållit makten hela tiden, krävs det förändring om kommunen ska klara de utmaningar som ligger i korten. Det sittande styrelsen är för passivt och har fastnat i gamla vanor.

Snabb tillväxt, pressad ekonomi och ökade krav på välfärden måste mötas med långsiktighet, förbättrad planering och ökad dialog med Knivstaborna. Precis det som Socialdemokraterna har arbetat för under den gångna mandatperioden. Knivsta ska växa klokt så att de tre hållbarhetsmålen nås och att all samhällsservice hänger med, inte vilt och oplanerat.

Peter Evansson (S), Oppositionskommunalråd

facebook Twitter Email