Socialdemokraternas inriktningsbudget 2019 förslag

Vårt förslag för satsning på skolan istället för "stålbad" från Alliansen.

Inriktningsförslag S 2019

Länken går till förslaget för inriktningsbudget 2019 där vi Socialdemokrater i Knivsta lägger fram ett alternativ till att skära ner i skolan. Knivsta har idag Sveriges näst sämsta lärartäthet och vi kan aldrig ställa oss bakom nedskärningar i det som ska vara elevernas framtid.

facebook Twitter Email