Inriktningsförslag S 2019

Inriktningsförslag S 2019

Inriktningsbudget är en budget för att ge förvaltningen möjlighet att planera för kommande år trots att ingen formell budget är antagen.

facebook Twitter Email