Vallöfte från S: Tillgängligt trygghetsboende i Knivsta

- Idag saknar många äldre i Knivsta möjlighet att få plats på ett trygghetsboende. Finns det plats är de dessutom dyra. För oss är det självklart att våra äldre förtjänar en trygg tillvaro, oavsett storlek på plånboken, säger Peter Evansson (S), oppositionsråd.

Knivsta har yngst befolkning av alla Sveriges kommuner. Samtidigt flyttar många äldre in, ofta för att bo närmare sina barn och barnbarn. De få trygghetsboenden som idag finns i Knivsta är dyra.

För att fler ska ha råd med ett bra trygghetsboende vill Socialdemokraterna att kommunen ser till att minst ett centralt beläget boende med tillgängliga priser byggs.

Socialdemokraterna lovar att vid en valseger omedelbart inleda arbetet för ett nytt trygghetsboende under mandatperioden. Innan start behöver detaljer kring plats och vilken sorts service som ska ingå utredas närmare, i samverkan med de äldre.

Vallöfte: Trygghetsboende med låga boendekostnader

Utredningen kommer att titta närmare på om man ska prioritera ett större centralt boende eller flera mindre, där ett ligger centralt. Utredningen kommer också undersöka vilken typ av service och gemensamma lokaler som det finns störst behov av och olika modeller för en så kostnadseffektiv byggnation och drift som möjligt.

– Det är viktigt att hitta lösningar som gör att inte bara de med hög pension eller stora besparingar har råd med ett trygghetsboende. Det här har gjorts framgångsrikt i andra kommuner, så det är fullt möjligt. Men då måste det till en tydlig politisk prioritering av våra äldres behov, inte nedskärningar för Knivstas äldre vilket det nuvarande styret presenterat, säger Peter Evansson (S), oppositionsråd.

——————-

Fakta Trygghetsboende:
Boenden för dem som är friska nog att inte behöva äldreboende eller vårdboende, men efterfrågar en boendelösning där de kan får en viss grundtrygghet tillgodosedd samtidigt som deras sociala möjligheter ökar. Trygghetsboende kräver inget biståndsbeslut utan du hyr eller köper din bostad i trygghetsboendet på eget initiativ och boendet drivs på samma kommersiella grunder som andra fastigheter, men med ett annat innehåll.

facebook Twitter Email