Kulturpolitiskt program

Målet att kulturpolitiken ska: ”Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande.”, ligger i de nationella målen som beskrivning över vad kulturpolitiken ska åstadkomma.

Trots att det finns ett stort utbud av kultur är en begränsad grupp som tar del av den kultur som erbjuds av kommunala institutioner. Människornas olika levnadsvillkor leder till skillnader i hur man ser på och deltar i kulturaktiviteter.

Vår värdegrund bygger på att kultur har ett egenvärde, både för den som skapar och för den som upplever. Känslomässiga upplevelser öppnar för reflektion, eftertanke och utvecklar oss som människor. Men kultur kan också ses som en kraft eller ett verktyg när det gäller att förändra samhället. Den förändrande uppgiften blir allt viktigare i framtiden. Kulturen och bildningen kan utgöra fundament för ett jämställt samhälle. Som folkbildningen en gång byggde jämlikhet och utjämnade skillnader i det socialdemokratiska samhället.

Om fler blir engagerade och känner sig delaktiga blir de dessutom villiga att ta ett ökat ansvar för den gemensamma kulturen. En humanistisk syn på människan och kulturen uttrycker också en tro på eget ansvarstagande och allmänintresse istället för egoism.

Kultur kan formuleras som ett demokratiskt projekt. Något som utjämnar skillnader människor emellan och som en förutsättning för den förmåga till källkritik som blir allt viktigare i dessa tider av propaganda, desinformation och fejknyheter.

Kulturen kan lyfta individen, lära oss mer om vårt ursprung, om oss själva och varandra, på det att det blir lättare att känna sig nyfiken inför det annorlunda i stället för hotad. För man förstår att allt bara är små variationer, olika sätt, att vara människa.

Prioritera barn och ungas kultur och tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser.

För att barn och ungdomar ska ses – deras röster höras – deras vilja respekteras – måste förskolans, skolans och kulturlivets arenor förändras. Ju fler uttrycksformer barn och ungdomar behärskar desto större möjligheter har de att förmedla vad de känner, tycker och tänker om olika saker. De får större möjlighet att påverka sitt och andras liv.

Kulturen ska kunna nå alla barn och ungdomar i förskolor, skolor och ungdomsverksamhet, och bli en viktig del av alla ungdomars liv.

facebook Twitter Email