Välkommen till Socialdemokraternaiknivsta.se

Socialdemokraterna arbetar för ett levande Knivsta. Vi behöver investera i skolan - så att alla barn får det stöd och hjälp de förtjänar. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och alla äldre ska få ett gott bemötande i kommunens verksamheter. Vårt mål är ett Knivsta som håller ihop - då måste vi satsa på välfärden.

Trygghet i Knivsta - med ambition om att stärka välfärden

Knivsta ligger i en stark tillväxtregion och ligger väl placerat geografiskt - närheten till Arlanda gör kommunen av särskild betydelse för företag som har mycket verksamhet och kontakter utomlands. Det tar mindre än tio minuter att ta sig från Arlanda till Knivsta, vilket gör kommunens läge mycket attraktivt. Närheten till Stockholm får heller inte underskattas - på en halvtimma tar du dig in till Stockholm och det finns förbindelser med såväl pendeltåg som regionaltåg. Uppsala ligger dessutom bara tio minuter bort. Knivsta har fantastiska möjligheter - vi Socialdemokrater tror på Knivsta och vill se investeringar i kommunen, välfärden ska vara stark och när du är svag så ska samhället stötta dig, genom företagande och arbete kan vi gemensamt finansiera välfärden som kommer alla till del.

Tillvara ta på barnens rättigheter

Vi vill se ett ökat bostadsbyggande i Knivsta. Det är en av samhällets viktigaste uppgifter att se till att människor har en plats att bo på. Vi vill bygga fler lägenheter - framförallt billiga hyresrätter.

Det är viktigt att investera i allmännyttan så att alla har möjlighet att få tag i en bostad till ett rimligt pris. Kommunen måste öka bostadsbyggandet och då krävs det att vi avsätter pengar för det - det är vi socialdemokrater beredda att göra. Det är inte bara bostäder som behöver byggas - vi måste bygga lekplatser, butiker och annat som gör staden levande. Barnen är vår framtid och ska därmed behandlas med omsorg. Dagis, skolor är platser fokus samt välfärden ska investeras i. Här är det viktigt att för barnens framtid att man samlar ihop resurserna man samlar ihop pengar som ska disponeras på säg barnomsorg dagis, skolor osv. Det är viktigt att pengar disponeras på rätt sätt även om vissa kallar välfärden för lånade pengar så är fallet inte så. Sverige är upp byggt via välfärden alla pengar har gemensamt fördelats med hjälp av olika typ av skatteformer med mera. Om vi ska beröra privatpersonernas ekonomi så anser vi att räntorna på diverse låneformer likt snabblån osv skall regleras. Det slår väldigt dyrt för människor inte sitter på en stabil ekonomi. Skulderna som våra medborgare sitter på växer i en rasande takt så räntorna på lån likt dessa är extremt höga i många fall. Så tänkte gärna på det innan du tar ett lån utan säkerhet, som även kallas för blancolån. För mer information kan du läsa om det via den gröna länken innan.

Alla barn ska få chansen att lyckas i Knivstas skolor. Ett samhälle som håller ihop bygger på att vi satsar resurser på bra skolor där alla elever kan förbättra sina kunskaper och lägga grunden för framtida yrkesliv. Då måste vi våga satsa resurser på skolan - så att alla elever får rätt till specialpedagogiskt stöd - så att skolmaten håller god kvalitet och så att alla elever har möjlighet att komma i kontakt med elevhälsan. Det är dessutom viktigt att alla elever i Knivstas skolor får tillräckligt med samtalstid med studie- och yrkesvägledningen, vilket är viktigt för att de ska kunna göra bra val av utbildningar framöver. När vi satsar på skolan så skapar vi också ett jämlikt samhälle. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där pengar får avgöra om man lyckas bra i livet eller inte, alla ska med och då måste vi satsa tillräckligt med resurser för att det ska vara möjligt. Ett mycket stort problem har på senare tid inneburit allt våld i hemmen speciellt på tanke på den just nu rådande situation av pandemin som gäller i skrivande stund se artikel här; Från Expressen Det som är extra viktigt i dessa lägen är att människor vänder sig till familjerätten i sina respektive kommuner för att få konsultation om hur man ska ta sig vidare för åtminstone för deras säkerhet samt trygghet. Framför allt barnens trygghet, därför finns Familjerätt delas in i diverse underkategorier såsom ekonomisk familjerätt samt familjerätt som rör barn det vi säga tvister kring barnens umgänge med föräldrarna även kallat umgängesrätt samt vårdnadstvister.
-

Vi tror på alla människor lika värde, samla pengar från olika valutor, då får du en bunt med olika värden på pengarna. Men detta gäller inte oss människor

Knivsta Kommun är och ska förbli en hållbar kommun. Hållbarhetsarbetet är mycket viktigt och där vill vi höja ambitionerna kraftigt. Alla kommunala förvaltningar och verksamheter måste aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan och i det dagliga arbetet fatta beslut som är långsiktigt hållbara ur miljösynpunkt. Det handlar om allt från inköp till resor och mycket mera. Knivstas projekt om hållbar upphandling är mycket viktigt och det är otroligt viktigt att fortsätta det arbetet.

Vi tror också på att Knivsta blir bättre, genom att medborgarna aktivt får möjlighet att medverka i de demokratiska processerna. Kommunen ska alltid eftersträva dialog med medborgarna inför att viktiga beslut ska fattas och kommunen ska vara lyhörd gentemot förslag och synpunkter från kommuninvånarna. För mer ekonomiskinformation kan du besöka denna domän. Där vikten av en tillgång samt skuld presenteras. Att låna pengar via ett banklån eller privatlån är inte fel så så länge man inte gör det utan att tänka till.

Entreprenörskap, Ekonomi samt brottslighet tre ämnen som indirekt rimmar på varandra

Även om mycket i Knivsta fungerar bra, finns det också problem. Tryggheten är ett viktigt område för oss att arbeta med Knivsta - liksom i övriga Sverige. Även om de allra flesta känner sig trygga i Knivsta, så visar kommunens trygghetsundersökningar att det också finns en del människor som upplever sig otrygga. Där måste vi både jobba med reaktiva åtgärder såsom ordningsvakter och kameror för att öka tryggheten i det fysiska rummet - men också arbeta förebyggande mot brottslighet. Familjerätt samt våld i hemmet ät en stor fråga som behöver vi tillsammans komma fram till en lösning om vad man kan göra för att minska denna typ av problematik. Socialdemokraterna satsar enormt på denna fråga där man vill försöka komma i bukt med trycket som familjerättsenheten behöver tacklas med varje dag.  Det som är extra känsligt när det kommer till denna fråga är att vid skilsmässor så drabbar barnen väldigt hårt, ett upplägg där barnen inte ska ses som en trofé av de stridslystna föräldrarna vore en början.   Socialdemokraterna i Knivsta menar att det är oerhört viktigt att satsa på det förebyggande arbetet, att stärka socialtjänsten och skolan och se till att hjälpa utsatta människor innan de faller in i kriminalitet. Det är viktigt att vara tuff mot brotten - men det är lika viktigt att vara tuff mot brottens orsaker. Komma i bukt med problematiken genom att stärka företagsverksamheten, lära ut hantverk till de intagna exempelvis hur man renoverar ett badrum, med mera.

Vi behöver också ständigt arbeta med att utveckla kvaliteten i våra verksamheter. Äldreomsorgen är en viktig verksamhet i kommunen som vi behöver lägga mer resurser på. Alla äldre, inom äldreomsorgen, ska få ett värdigt, respektfullt och bra bemötande och få den vård och omsorg de behöver. Framöver kommer vi behöva göra stora satsningar på äldreomsorgen, inte minst med anledning av Coronaviruset som på många sätt i grunden förändrat hur man behöver arbeta i äldreomsorgen. Det är svårt att förutse hur smittspridningen kommer vara framöver - men det är klart att vi kommer behöva göra stora satsningar för att skydda våra äldre och ge de en god omvårdnad och möjligheter till sociala aktiviteter och andra aktiviteter som de äldre önskar. Lånade pengar samt lånad tid, det är något som äldre människor kan uppfatta sin situation när de vistas på äldreboenden. De ekonomiska resurserna räcker helt enkelt inte till och det finns lösningar på detta även om de kan ses lite dramatiska. Det är genom att samla ihop pengar varje kommun har samt specificera upp var hur när dessa belånade pengar i form av välfärd från svenska folket disponeras säg 2019, sedan låter vi folket rösta på vad de anser disponeringen av denna välfärd ska disponeras. Självklart kommer inte det valresultat leda till att den budgeten kommer att klubbas igenom. Men då har politiker runt om kring landet samt från diverse partier en fingervisning om vad svenska folket anser.

Socialdemokraterna: ROT-avdraget ska behållas

ROT-avdraget innebär att du som ska genomföra en lägenhetsrenovering. Det innebär att om du tar hjälp av en målare, värt att notera att detta gäller enbart ifall det är från en målerifirma med godkänd F-skatt. Detta gäller många fler hantverkskategorier samt hushållsnära tjänster. Men om vi exempelvis tar in hantverkare verksam inom Nyckelfärdiga attefallshus som ska utföra en badrumsrenovering i det så kallade nyckelfärdiga attefallshuset, då får du dra av 30 procent av arbetskostnaden på skatten. Socialdemokraterna står fast vid att de vill behålla ROT-avdraget.


ROT-avdraget infördes år 2004 och är ett skatteavdrag som syftar till att premiera allmänheten som äger sina hus alternativt attefallshusen ifråga ska kunna renovera och förbättra det – vilket skapar arbetstillfällen. I praktiken handlar det om att du får 30 procent i skatteavdrag för att anlita tjänster kopplade till lägenhetsrenovering, exempelvis för att genomföra en badrumsrenovering. Socialdemokraterna sänkte ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent som ett led i arbetet med att stärka de offentliga finanserna - dåd avdraget blivit för kostsamt. Möjligheten att kunna bygga ett badrum är inte något som bara höginkomsttagare ska ha råd att utföra. Utan detta är något samtliga samhällsklasser ska kunna ha möjlighet att göra.

ROT-avdraget gäller inte bara för hus. Det gäller även för lägenhetsrenovering av bostadsrätt, men då enbart för det som sker inne i själva lägenheten, inte arbete på fasaden.  För bostadsrätt kan du även få ROT-avdrag för att anlita ett måleri för att måla om invändigt i lägenheten – på så sätt blir det billigt att ta hjälp av en målare. ROT-avdraget omfattar givetvis badrumsrenovering i en lägenhet också, vilket ofta är en helt central del av när det kommer till Sveriges certifierade hantverkare inom lägenhetsrenovering

Just nu har Socialdemokraterna remitterat en promemoria som handlar om avdrag på skatten för installation av grön teknik i hemmet. Den som då genomför en lägenhetsrenovering för att få in grön teknik, eller gör en badrumsrenovering och installerar vissa former av grön teknik, kan då eventuellt få göra skatteavdrag för det. Förslaget omfattar dock inte alla ROT-tjänster, förslaget om grön teknik påverkar inte den som anlitar en målare eller ett måleri.

Mer inför Valkompass inför Riksdagsvalet 2022

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.